bsn.husbanken.no

Woonplaats:1
Oppstemmer mottatt34
Nedstemmer mottatt40
Karma:-5 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (118)

1

8   1

funksjonsbeskrivelse


Arbeidsbeskrivelse som ikke detaljbeskriver et bygge eller en innretning, men som angir  dets/dens funksjon; hvordan bygget/innretningen skal virke.
Kilde: bsn.husbanken.no

2

6   5

volum


Bygningens volumer bestemmes av bygningskroppens høyde, bredde og lengde. En bygning kan ha hovedvolumer og underordnede bivolumer. I tillegg til bygningens plassering på tomta, bestemmer volumoppbyggingen i stor grad både det visuelle samspillet med omgivelsene og bygningens estetiske verdi.
Kilde: bsn.husbanken.no

3

2   0

bakgård


1) Bygning bak en annen bygning. 2) Innebygget gårdsrom.
Kilde: bsn.husbanken.no

4

2   4

fag


1) Felt mellom stendere, søyler, sperrer, bjelker, staver i fagverk også kalt gulv. 2) Kan også være vindusfelt tilsvarende vindusrammer eller 3) Vindusfelt
Kilde: bsn.husbanken.no

5

2   0

oppriss


Todimensjonal tegning av en bygningsytre eller en innervegg, projisert på et vertikalplan.
Kilde: bsn.husbanken.no

6

2   0

restaurering


1) Tilbakeføring av en historisk bygning eller en bygningsdel til en kjent - eller en antatt -opprinnelig eller eldre tilstand, evt. fullføring av bygningen i overensstemmelse med dens opprinnelige stilkarakter; også kalt stilrestaurering. 2) Antikvarisk pleie av en historisk bygning med forsiktige bevarings - og vedlikeholdsmetoder; først og f [..]
Kilde: bsn.husbanken.no

7

1   0

boligblokk


Større bolighus som enten ligger fritt eller utgjør et kvartal (husblokk, boligblokk, høyblokk). Oslos bygningsetater har brukt følgende definisjoner: blokk er murhus bygget etter 1930 med over fire boliger med felles trapp(er) eller heis(er); lavblokk er en boligblokk, med inntil tre etasjer; bolighus over seks etasjer er definert som høyblok [..]
Kilde: bsn.husbanken.no

8

1   0

bonitet


Kvalitet, særlig vedrørende dyrket mark og skogsmark. Brukt bl.a. i planarabeide som ett av kriteriene for bedømmelse av hvorvidt dyrket mark og/eller skogsmark skal legges ut til bebyggelse eller ikke.
Kilde: bsn.husbanken.no

9

1   0

byggesone


Område som kan bebygges.
Kilde: bsn.husbanken.no

10

1   0

fasade


Ofte brukt om forside, en bygnings front med hovedinngangen. I dag er fasade betegnelse på alle ytterveggene rundt en bygning. Også betegnelse på todimensjonal tegning av en bygnings yttervegger, projisert på et vertikalplan, en form for oppriss. Bygningskroppens utvendige vegger er et viktig element når bygninger formes. fasadene bygges opp a [..]
Kilde: bsn.husbanken.no


For å vise alle 118 definisjoner, vennligst logg inn.