bsn.husbanken.no

Woonplaats:1
Oppstemmer mottatt35
Nedstemmer mottatt40
Karma:-6 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (118)

1

8 Thumbs up   1 Thumbs down

funksjonsbeskrivelse


Arbeidsbeskrivelse som ikke detaljbeskriver et bygge eller en innretning, men som angir  dets/dens funksjon; hvordan bygget/innretningen skal virke.
Kilde: bsn.husbanken.no (offline)

2

6 Thumbs up   5 Thumbs down

volum


Bygningens volumer bestemmes av bygningskroppens høyde, bredde og lengde. En bygning kan ha hovedvolumer og underordnede bivolumer. I tillegg til bygningens plassering på tomta, bestemmer volumoppbyggingen i stor grad både det visuelle samspillet med omgivelsene og bygningens estetiske verdi.
Kilde: bsn.husbanken.no (offline)

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

bakgård


1) Bygning bak en annen bygning. 2) Innebygget gårdsrom.
Kilde: bsn.husbanken.no (offline)

4

2 Thumbs up   4 Thumbs down

fag


1) Felt mellom stendere, søyler, sperrer, bjelker, staver i fagverk også kalt gulv. 2) Kan også være vindusfelt tilsvarende vindusrammer eller 3) Vindusfelt
Kilde: bsn.husbanken.no (offline)

5

2 Thumbs up   0 Thumbs down

oppriss


Todimensjonal tegning av en bygningsytre eller en innervegg, projisert på et vertikalplan.
Kilde: bsn.husbanken.no (offline)

6

2 Thumbs up   0 Thumbs down

restaurering


1) Tilbakeføring av en historisk bygning eller en bygningsdel til en kjent - eller en antatt -opprinnelig eller eldre tilstand, evt. fullføring av bygningen i overensstemmelse med dens opprinnelige stilkarakter; også kalt stilrestaurering. 2) Antikvarisk pleie av en historisk bygning med forsiktige bevarings - og vedlikeholdsmetoder; først og frems [..]
Kilde: bsn.husbanken.no (offline)

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

bebyggelsesstruktur


Betegnelser for et eller flere ordnende prinsipp som helheten av bebyggelsen utvikler og relatere seg til over tid. Det kan være landskapets topografi, det kan et fremtredende naturelement (bugt, elv)  eller det kan være ideelle geometriske prinsipper, overordnende strukturer som veier. 
Kilde: bsn.husbanken.no (offline)

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

boligblokk


Større bolighus som enten ligger fritt eller utgjør et kvartal (husblokk, boligblokk, høyblokk). Oslos bygningsetater har brukt følgende definisjoner: blokk er murhus bygget etter 1930 med over fire boliger med felles trapp(er) eller heis(er); lavblokk er en boligblokk, med inntil tre etasjer; bolighus over seks etasjer er definert som høyblokk. [..]
Kilde: bsn.husbanken.no (offline)

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

bonitet


Kvalitet, særlig vedrørende dyrket mark og skogsmark. Brukt bl.a. i planarabeide som ett av kriteriene for bedømmelse av hvorvidt dyrket mark og/eller skogsmark skal legges ut til bebyggelse eller ikke.
Kilde: bsn.husbanken.no (offline)

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

byggesone


Område som kan bebygges.
Kilde: bsn.husbanken.no (offline)


For å vise alle 118 definisjoner, vennligst logg inn.