boligabc.no

Website:http://www.boligabc.no
Oppstemmer mottatt105
Nedstemmer mottatt152
Karma:-48 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (676)

1

10   5

rampe


Trinnfri forbindelse mellom to horisontale plan. (For å kunne benyttes av rullestol stilles krav til bredde, stigning, repos mv.). Brukes også om vei- eller broanlegg som for eksempel forbinder øvr [..]
Kilde: boligabc.no

2

10   8

vegetasjon


Planter, trær og alt annet grønt som vokser på et område.
Kilde: boligabc.no

3

4   3

medvirkning


Innebærer at grupper eller personer som har interesser i eller er berørt av beslutninger får anledning til å følge beslutningsprosessene og fremføre sine synspunkter.Medvirkning brukes om proses [..]
Kilde: boligabc.no

4

3   1

boligens tilleggsdel


Garasje, boder og oppbevaringsrom
Kilde: boligabc.no

5

3   2

dispensasjon


Unntak fra gjeldende regelverk/lovbestemmelse. Kan gis i enkelttilfeller hvis det er særlige grunner til stede.
Kilde: boligabc.no

6

3   2

undergurt


Se takstol.
Kilde: boligabc.no

7

2   4

arbeidsgiver


Private eller offentlige bedrifter og organisasjoner som har ansatte i arbeid
Kilde: boligabc.no

8

2   0

bioenergi


Fellesbenevnelsen for varme, drivstoff og elektrisitet dannet ved omforming av ved, planterester og annet organisk materiale.
Kilde: boligabc.no

9

2   1

emulsjon


Sammenblanding av to ikke blandbare stoffer hvor det ene stoffet flyter f.eks. som ørsmå dråper i det andre stoffet (olje i vann). PVA-maling er et eksempel på en emulsjon hvor PVA-partiklene (pla [..]
Kilde: boligabc.no

10

2   0

gjenboer


Eier eller fester av fast eiendom på den andre siden av vei eller gate.
Kilde: boligabc.no


For å vise alle 676 definisjoner, vennligst logg inn.