Betydning Arbeidsgiver
Hva betyr Arbeidsgiver? Her finner du 8 betydninger av ordet Arbeidsgiver. Du kan også legge til en definisjon av Arbeidsgiver selv.

1

8   3

Arbeidsgiver


Enhver  som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste.
Kilde: lo.no

2

2   2

Arbeidsgiver


Enhver, som sysselsetter en eller flere arbeidere.
Kilde: oekonomi.no

3

4   4

Arbeidsgiver


employer
Kilde: oppland.no

4

1   3

Arbeidsgiver


Arbeidsgiver er et blad for ledere, kontorsjefer og andre ansatte som jobber med personal, lønn og økonomi. Temaene det står mest om i bladet er drift, vekst, ledelse, HR, HMS, fravær og reise. Bl [..]
Kilde: no.wikipedia.org

5

2   4

Arbeidsgiver


En person eller organisasjon som sysselsetter en eller flere arbeidstakere og er underlagt lovbestemte krav om skattetrekk, trygdeinnbetalinger mv.
Kilde: lederkilden.no

6

2   4

Arbeidsgiver


Private eller offentlige bedrifter og organisasjoner som har ansatte i arbeid
Kilde: boligabc.no

7

1   3

Arbeidsgiver


Enhver som sysselsetter arbeidere (arbeidstakere).
Kilde: legaliz.no

8

1   4

Arbeidsgiver


En arbeidsgiver er en som yter vederlag i form av lønn til en person som er engasjert for å utføre arbeid. Dette gjelder også et enkeltstående oppdrag eller et spesielt avgrenset arbeid, når det [..]
Kilde: no.wikipedia.org


Legg til betydningen av Arbeidsgiver
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Mobutu Sese Seko Cerro San José >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning