blog.pcss.no

Website:http://blog.pcss.no
Oppstemmer mottatt15
Nedstemmer mottatt6
Karma:10 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (24)

1

15   3

turnover


Gir et   totalbilde over antall ansatte som begynner og slutter i løpet av en gitt   periode.
Kilde: blog.pcss.no

2

0   0

norsk


Beskrivelse
Kilde: blog.pcss.no

3

0   0

arbeidsledige


Personer   uten inntektsgivende arbeid, men som forsøker å skaffe seg arbeid og kan   begynne i arbeid straks.
Kilde: blog.pcss.no

4

0   0

arbeidsstyrken


Summen av   de sysselsatte og de arbeidsledige.
Kilde: blog.pcss.no

5

0   0

crm


Customer   relationship management.
Kilde: blog.pcss.no

6

0   0

csr


Bedriftens   samfunnsansvar.
Kilde: blog.pcss.no

7

0   0

hcm


 Forvalting   av bedriftens menneskelige ressurser
Kilde: blog.pcss.no

8

0   0

high   achievers


Medarbeidere   som gjør en glimrende jobb, men som allerede har nådd langt i forhold til   sitt utviklingspotensialet.
Kilde: blog.pcss.no

9

0   0

hms


Helse,   Miljø, Sikkerhet.
Kilde: blog.pcss.no

10

0   0

hr


Menneskelige   ressurser (Human Resources)
Kilde: blog.pcss.no


For å vise alle 24 definisjoner, vennligst logg inn.