aksjeguiden.no

Website:http://www.aksjeguiden.no
Oppstemmer mottatt98
Nedstemmer mottatt55
Karma:42 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (414)

1

12   1

compliance


Compliance betyr at alle aktiviteter skal gjennomføres i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og eventuelle andre bestemmelser – og dessuten i tråd med interne retningslinjer.
Kilde: aksjeguiden.no

2

8   1

ansvarlig lånekapital


Dette er lån som har prioritet etter all annen gjeld. Den ansvarlige lånekapital betraktes ofte som en mellomting mellom gjeld og egenkapital. Den forrentes og kan kreves betalt tilbake, men den har p [..]
Kilde: aksjeguiden.no

3

7   3

bonanza


Slang som i finanssammenheng brukes om et marked eller en aksje som stiger kraftig.
Kilde: aksjeguiden.no

4

7   1

jappetiden


I perioden fra 1982 til 1986 hadde vi god økonomi i Norge. Mange tjente masse penger, faktisk så mye penger at det ble trendy å kjøpe aksjer på børsen. De som kunne litt om aksjehandel og økonomi gjor [..]
Kilde: aksjeguiden.no

5

4   0

tørrbulk


Shippinguttrykk som beskriver skip som kjører tørrlast, for eksempel korn, metaller eller conteinere.
Kilde: aksjeguiden.no

6

3   2

appresiering


Verdiøkning, det motsatte av depresiering. Ordet brukes særlig på valutaområdet, spesielt om kursstigning på en valuta (i forhold til andre valutaer) som følge av økt etterspørsel i markedet.
Kilde: aksjeguiden.no

7

3   0

avkastningskrav


Krav til avkastning. Benyttes for å beregne nåverdi av fremtidig kontantstrøm. Avkastningskravet bestemmes av avkastning på risikofrie investeringer, med et risikotillegg. Usikre investeringer skal ha [..]
Kilde: aksjeguiden.no

8

3   1

bulk


Bulk er et shippinguttrykk som ofte brukes synonymt med tørrlasttransport (på skip), men "by definition" betyr "bulk" transport av råvarer i store kvanta og som ikke er pakket- for [..]
Kilde: aksjeguiden.no

9

3   5

konjunktursvingninger


Uttrykk for variasjon i et lands økonomiske aktivitet, målt ved endringer i økonomiske størrelser som sysselsetting, konsum, inflasjon etc.
Kilde: aksjeguiden.no

10

3   0

valuta


En nasjons penger. Før andre verdenskrig var det fremdeles landets gullreserve som stod som garanti for et lands valutareserve.De fleste land bruker sin egen valuta, noen land bruker felles valuta (f. [..]
Kilde: aksjeguiden.no


For å vise alle 414 definisjoner, vennligst logg inn.