Betydning Eksponering
Hva betyr Eksponering? Her finner du 11 betydninger av ordet Eksponering. Du kan også legge til en definisjon av Eksponering selv.

1

6   4

Eksponering


Være utsatt for risiko, for eksempel eksponering for svingninger i valutakursen.
Kilde: no.saxobank.com

2

2   3

Eksponering


Investerte midler i et marked, en sektor eller en bransje. En høy eksponering i et marked betyr at man har investert en stor del av kapitalen her og at den totale investeringens utfall i stor grad av [..]
Kilde: aksjeguiden.no

3

1   2

Eksponering


Investerte midler i et marked, en sektor eller en bransje. En høy eksponering i et marked betyr at man har investert en stor del av kapitalen her og at den totale investeringens utfall i stor grad avhenger av utviklingen i dette markedet.
Kilde: nordic-commodities.com

4

0   1

Eksponering


Eksponeringen for en investor betyder i hvor høj grad en investor har lagt sin investering et sted. F.eks. har en investor en høj eksponering i en bestemt aktie, hvis han har investeret alt sin kapi [..]
Kilde: banktorvet.dk

5

0   1

Eksponering


Påvirkning av målgruppen. Uttrykk for at en gitt person har mulighet for å motta et budskap. Personen skal ikke bare ha vært i sanseposisjon, men hatt en reel mulighet for å oppfatte og bearbeide [..]
Kilde: blogmindshare.no

6

1   3

Eksponering


Om kjemikalier: I hvilken grad et miljø eller mennesker utsettes for kjemikalier.
Kilde: miljodirektoratet.no

7

0   2

Eksponering


Eksponering vil innen fotografi si å utsette en lysfølsom plate (typisk en CCD-brikke) eller fotografisk film for lys i den hensikt å lage et bilde. Dette er den grunnleggende måten fotografering [..]
Kilde: no.wikipedia.org

8

1   3

Eksponering


Betyr her å være utsatt for fare. Brukes i praksis som betegnelse på omfanget av trafikk- eller reisevirksomhet.
Kilde: tsh.toi.no

9

0   2

Eksponering


Fotografi betyr egentlig å tegne med lys. Mengden lys som treffer filmen må avpasses i forhold til filmens egenskaper, og måten dette gjøres på er å variere lysintensiteten (med blenderen)som tr [..]
Kilde: foto.no

10

1   3

Eksponering


Hvordan lys oppfører seg på fotomateriale. Objektivåpningen styrer lyskraften, og varigheten bestemmer lukkerhastigheten.
Kilde: foto-hobbyistene.org

11

0   2

Eksponering


Måten og graden et system blir eksponert for betydelige klimavariasjoner på (IPCC, 2001b). Les mer her.
Kilde: toolkit.balticclimate.org


Legg til betydningen av Eksponering
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Bioakkumulere Farlig avfall >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning