abbl.no

Website:https://www.abbl.no
Oppstemmer mottatt2
Nedstemmer mottatt2
Karma:-1 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (20)

1

1   0

boligsalgsrapport


 En variant av Tilstandsrapport, hvor det spesielt blir lagt vekt på byggetekniske forhold som er viktig ved eierskifte Bruktboligmegling:
Kilde: abbl.no

2

1   1

sikringsobligasjon


 Et pantedokument med urådighetssperre som tinglyses på eiendommen som et "verktøy" megler kan benytte for gjennomføringen av det økonomiske oppgjøret Skjøte:
Kilde: abbl.no

3

0   0

akseptfrist


 Tidspunktet budet ikke lenger er bindende for budgiver. Megler har ikke anledning til å formidle bud som har kortere akseptfris
Kilde: abbl.no

4

0   0

ansvarlig megler


 Den personen (ansatte) i meglerselskapet som er ansvarlig for oppdraget
Kilde: abbl.no

5

0   0

avtaleinngåelse


 Når begge parter er bundet som følge av at selger har akseptert kjøpers bud eller kjøper har akseptert selgers motbud. Danner grunnlag for inngåelse av skriftlig kjøpekontrakt
Kilde: abbl.no

6

0   0

budjournal


 Meglers skriftlige og løpende nedtegning over bud og motbud på eiendommen Budrunde:
Kilde: abbl.no

7

0   0

budskjema


 Blankett utarbeidet av megler til bruk for skriftlig bud Eiendomsmegler:
Kilde: abbl.no

8

0   0

fagansvarlig


 Lovpålagt funksjon som faglig leder i et eiendomsmeglingsselskap med særskilt ansvar for interne rutiner og klientmidler  Finansieringsplan, finansieringsbevis:
Kilde: abbl.no

9

0   0

forbehold


 Fremtidig hendelse - som i prinsippet kan være hva som helst - som dersom den inntrer medfører at budet eller avtalen bortfaller, for eksempel et finansieringsforbehold Hjemmel, hjemmelsdokument, skjøte:
Kilde: abbl.no

10

0   1

lånetakst


 Takst som danner grunnlaget for hvor mye banken vil låne deg til kjøp av eiendommen, som er ca 20 prosent lavere enn verditaksten Medhjelper, meglerassistent, eiendomsrådgiver:
Kilde: abbl.no


For å vise alle 20 definisjoner, vennligst logg inn.