Steinar Smith

Oppstemmer mottatt0
Nedstemmer mottatt0
Karma:0 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (1)

1

0   0

sløse


Bruke så mye av en ressurs at det går ut over egen økonomi og/eller andres tilgang til å bruke ressursen, eller at det har andre ulemper, f.eks. for miljø, klima eller andre levekår.
Steinar Smith - 19. januar 2022