Nipedal

Oppstemmer mottatt26
Nedstemmer mottatt16
Karma:9 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (1)

1

26 Thumbs up   16 Thumbs down

Interessekonflikt


En interessekonflikt foreligger når en persons evne til å handle på
nøytral måte er forurenset av andre hensyn. Hvert menneske har flere roller og derved kan en persons lojalitet avogtil kræsje med en annen lojalitet de har. Dette temaet faller innenfor etikk og jus.

F.eks en lærer som er bestekamerat med faren til en av elevene kan ikke forventes å kunne være nøytral.

F.eks en forsker som blir betalt en gedigen sum av et legemiddelselskap for å evaluere et medikament.

Hvor nøytral er vedkommende egentlig i en slik sammenheng? I mange profesjonelle sammenhenger er det et krav at man skal opplyse om andre hensyn som kan representere en interessekonflikt - og det å opplyse om interessekonflikt bør sees som et uttrykk for ærlighet - men historisk sett er det uhyggelig vanlig å høre om tilfeller hvor det eksisterte en klar interessekonflikt det burde vært opplyst om, men som aldri så dagens lys.

En interessekonflikt kan oppstå for en person, bedrift, regjering, skole,
eller hvilken som helst form for menneskelig organisasjon.
Nipedal - 30. november 1999