1bolig.no

Oppstemmer mottatt1
Nedstemmer mottatt3
Karma:-1 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (11)

1

1   2

bud


Skriftlig bekreftelse på at du vil kjøpe boligen til angitt pris, dersom du får tilslaget. Husk at bud er bindende!
Kilde: 1bolig.no

2

0   0

selveierbolig


Du har full eierrett over en selveierbolig. Vanligvis kan du kjøpe, selge, leie ut eller belåne boligen fritt. Ditt eierskap til en selveiet bolig dokumenteres ved at det utstedes skjøte til deg. Skjøtet tinglyses i et offentlig register over fast eiendom i Norge, kalt Grunnboken. Grunnboken føres av Statens kartverk og angir hvem som er [..]
Kilde: 1bolig.no

3

0   0

eierleilighet


For leiligheter som inngår i et eierseksjonssameie brukes som oftest betegnelsen eierleilighet eller eierseksjon, noen bruker også betegnelsen selveierleilighet. Et eierseksjonssameie kjennetegnes ved at hver enkelt boenhet har et eget seksjons-nummer i tillegg til et felles gårdsnummer og bruksnummer for hele eierseksjonssameiet. Før du [..]
Kilde: 1bolig.no

4

0   0

aksjeleilighet


Du kjøper en/flere aksjer i boligaksjeselskapet, med rett til å leie en bestemt bolig. Du blir medeier i boligaksjeselskapet og får medbestemmelsesrett sammen med de andre aksjonærene. Dokumentasjon for at du eier aksje/r i boligaksjeselskapet fremkommer ved at du blir notert som eier i aksjeeierboken. Andelen av fellesgjelden pluss kjøp [..]
Kilde: 1bolig.no

5

0   0

andelsleilighet


Du blir eier i borettslaget ved borettsinnskudd. Når du kjøper en borettslagsbolig får du enerett til å bruke en nærmere spesifisert bolig og må forholde deg til borettslagets vedtekter og husordensregler. Beviset for at du er eier av en andel i et borettslag fremkommer ved at andelen er registrert på ditt navn i Borettsregisteret (fø [..]
Kilde: 1bolig.no

6

0   0

p-rom


Dette er for eksempel oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. P-ROM erstattet betegnelsen Boligareal (BOA).
Kilde: 1bolig.no

7

0   0

bra


Dette er alt areal innenfor omsluttende vegger. Bruksareal for en bruksenhet er det arealet av bruksenheten og felles deler som ligger innenfor omsluttende vegger.
Kilde: 1bolig.no

8

0   0

bta


er arealet av hele boligen målt fra ytterveggens utside, eventuelt til midt i veggen mot naboleilighet eller fellesrom. Arealet er inklusive alle boder i og utenfor leiligheten og kjellerrom. Terrasser, balkonger, altaner, verandaer og fellesrom som for eksempel trapper og vaskerom i blokk er ikke inkludert.
Kilde: 1bolig.no

9

0   0

festet tomt


Tomten som boligen er oppført på er leid.
Kilde: 1bolig.no

10

0   0

verditakst


Fastsettes av takstmann. Den prisen selger normalt kan forvente i markedet. Som oftest grunnlag for lånetakst.
Kilde: 1bolig.no


For å vise alle 11 definisjoner, vennligst logg inn.