Betydning topografi
Hva betyr topografi? Her finner du 6 betydninger av ordet topografi. Du kan også legge til en definisjon av topografi selv.

1

5   0

topografi


Topografi er en beskrivelse av jordoverflatens terreng og synlige objekter, slik som høyde, vegetasjon, hav, innsjøer, bebyggelse og veier.
Kilde: statkart.no

2

2   0

topografi


Topografi kjem frå dei greske orda topos som betyr stad og grafi som betyr skrift/skildring. Topografi skildrar terrengforhold som høgde, vegetasjon, hav, innsjøar, elvar, busetnad osv. Eit topogra [..]
Kilde: uib.no

3

2   1

topografi


Formasjoner i landskapet.
Kilde: boligabc.no

4

1   2

topografi


beskrivelse terrengforhold, som høyde, vegetasjon, hav, innsjøer, elver, bebyggelse, veier med mer
Kilde: no.wiktionary.org

5

0   1

topografi


Topografi er beskrivelse av terrengforhold, som høyde, vegetasjon, hav, innsjøer, elver, bebyggelse, veier med mer. Et topografisk kart gir informasjon om topografien i området kartet dekker. Beskr [..]
Kilde: no.wikipedia.org

6

0   1

topografi


Topografi er beskrivelse av terrengforhold, som høyde, vegetasjon, hav, innsjøer, elver, bebyggelse, veier med mer. Et topografisk kart gir informasjon om topografien i området kartet dekker. Beskr [..]
Kilde: no.wikipedia.org

Legg til betydningen av topografi
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< sidebar batymetri >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning