Betydning tolk
Hva betyr tolk? Her finner du 5 betydninger av ordet tolk. Du kan også legge til en definisjon av tolk selv.

1

3   2

tolk


En tolk er en person som overfører mening muntlig fra ett språk til et annet, med unntak av tegnspråktolking, hvor meningen overføres mellom lyd og bevegelser. Tolking kan foregå på flere måter [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

2   4

tolk


Å tolke er å gjengi muntlig, og på et annet språk, en persons tale for andre lyttere på det tidspunktet ytringen blir gjort. Å tolke er en krevende oppgave. Den som innehar tolkens funksjon må ha spesifikke ferdigheter og kunnskaper for å mestre oppgaven. For øvrig må tolken ha oppøvet evne til å tolke, samt ha kunnskap om tolkens yrkes [..]
Kilde: tolkeforeningen.no

3

0   3

tolk


Tolk kan referere til Tolk, person som overfører mening muntlig fra ett språk til et annet Tolk (måleinstrument), verktøy
Kilde: no.wikipedia.org

4

0   3

tolk


En tolk et måleverktøy/en mal man bruker i verktøyindustrien for å kontrollere størrelser.
Kilde: no.wikipedia.org

5

0   3

tolk


interpretator - se programtolk.
Kilde: cstjanster.idg.se

Legg til betydningen av tolk
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< toleranse tolla >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning