tolkeforeningen.no

Website:https://tolkeforeningen.no/
Oppstemmer mottatt4
Nedstemmer mottatt4
Karma:-1 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (20)

1

2   4

tolk


Å tolke er å gjengi muntlig, og på et annet språk, en persons tale for andre lyttere på det tidspunktet ytringen blir gjort. Å tolke er en krevende oppgave. Den som innehar tolkens funksjon må ha spesifikke ferdigheter og kunnskaper for å mestre oppgaven. For øvrig må tolken ha oppøvet evne til å tolke, samt ha kunnskap om tolkens yrkes [..]
Kilde: tolkeforeningen.no

2

1   0

gjendiktning


Det er en form for oversettelse der en forsøker å overføre noe annet og mere av innholdet i et litterært arbeide enn det som kommer fram ved en vanlig ordrett oversettelse. Uttrykket brukes vanligvis om verker av poetisk karakter.
Kilde: tolkeforeningen.no

3

1   0

telefontolking


Samtale gjennom tolk, hvor samtalepartene sitter ett sted og tolken et annet sted, menes de har kontakt over telefon, men er uten visuell kontakt med hverandre. Kilde: Rapporten Rett til Tolk, Justis- og Politidepartement.
Kilde: tolkeforeningen.no

4

0   0

autorisasjonsprøve i tolking


Autorisasjonsordningen er den eneste offentlige godkjenningsordning for tolker i Norge, og bare personer som har fått tolkebevilling har lov til å kalle seg statsautorisert tolk. Det stilles meget høye krav til kandidatene. Autorisasjonsprøven i tolking administreres ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN). Det finnes ikke noe [..]
Kilde: tolkeforeningen.no

5

0   0

fjerntolking


Tolken er ikke til stede sammen med kommunikasjonspartene, men befinner seg på en annet geografisk sted. Fjerntolking er en fellesbetegnelse for skjermtolking og telefontolking. Kilde: Rapporten Rett til Tolk, Justis- og Politidepartement.
Kilde: tolkeforeningen.no

6

0   0

fremmøtetolking


Tolken er til stede i rommet sammen med partene som skal snakke med hverandre. Kilde: Rapporten Rett til Tolk, Justis- og Politidepartement.
Kilde: tolkeforeningen.no

7

0   0

hvisketolking


Hvisketolking er simultantolking uten teknisk utstyr, som utføres ved at tolken sitter ved siden av lytteren(e) og snakker med lav stemme. Metoden egner seg best for tolking til 1 maks. 2 personer. Denne metoden er relativt anstrengende og krever gode lytteforhold, også for tolken. Kilde: IMDi, Elo Cultural.
Kilde: tolkeforeningen.no

8

0   0

konferansetolking


Samtale gjennom tolk, hvor samtalepartene sitter ett sted og tolken et annet sted, mens de ser og hører hverandre via skjerm ved hjelp av videokonferanseutstyr. Kilde: Rapporten Rett til Tolk, Justis- og Politidepartement.
Kilde: tolkeforeningen.no

9

0   0

konsekutivtolking


Tolken gjengir det som kommer til uttrykk etter forholdsvis korte intervaller, og mens taleren gjør opphold i talestrømmen. Kilde: Rapporten Rett til Tolk, Justis- og Politidepartement.
Kilde: tolkeforeningen.no

10

0   0

nasjonalt tolkeregister


Nasjonalt tolkeregister er en landsdekkende oversikt over praktiserende tolker og deres kvalifikasjoner. Registeret er et innsynsregister med allmenn tilgang som skal gi tolkebrukere oversikt over tolkene i markedet og styrke deres kvalitetsbevissthet. Registeret skal bidra til å styrke tolkingens kvalitet i offentlig sektor gjennom økt bevissthe [..]
Kilde: tolkeforeningen.no


For å vise alle 20 definisjoner, vennligst logg inn.