Betydning rekreasjonslandskap
Hva betyr rekreasjonslandskap? Nedenfor finner du en betydning av ordet rekreasjonslandskap. Du kan også legge til en definisjon av rekreasjonslandskap selv.

1

3 Thumbs up   8 Thumbs down

rekreasjonslandskap


landskap der menneskene driver rekreasjon ved å søke naturopplevelser og drive ulike aktiviteter.
Kilde: geografi-ny.cappelendamm.no
<< randson urbant kulturlandska >>