Betydning projeksjon
Hva betyr projeksjon? Her finner du 3 betydninger av ordet projeksjon. Du kan også legge til en definisjon av projeksjon selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

projeksjon


Projeksjon eller projisering kan referere til: Projeksjon (matematikk) Mercators projeksjon, kartografisk projeksjon Projeksjon (optikk) Anamorfose Kinematograf (apparat) Projeksjonsapparat for å vis [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

projeksjon


Relasjonsalgebra er et formelt matematisk språk brukt til å beskrive matematiske relasjoner og til å konstruere nye relasjoner mellom relasjonene. Relasjonsalgebra er en type predikatlogikk.
Kilde: no.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

projeksjon


Skal stedfestede data tegnes ut på kart, må dataene referere seg til en plan flate og ikke til den krumme jordoverflaten. En kartprojeksjon er en entydig og spesifisert geometrisk overføring av punkter fra en referanseflate til en projeksjonsflate, et kartplan.
Kilde: statkart.no (offline)

<< progressiv prolog >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning