Betydning moderat
Hva betyr moderat? Her finner du 3 betydninger av ordet moderat. Du kan også legge til en definisjon av moderat selv.

1

17 Thumbs up   5 Thumbs down

moderat


Ikke ytterliggående eller ekstremt.
Kilde: folkemord.no (offline)

2

8 Thumbs up   2 Thumbs down

moderat


Når den brukes som et adjektiv, beskriver noe som er gjennomsnittlig i mengde, intensitet, kvalitet eller grad. Når den brukes som et substantiv, representerer den en person som har moderate synspunkter, spesielt i politikken. Når det brukes som verb, betyr det å gjøre eller bli mindre ekstreme, intense, strenge eller voldelige.
Alina Cristea1 - 31. august 2018

3

5 Thumbs up   1 Thumbs down

moderat


Etymologi: Fra det latinske ordet «moderatus».

Et adjektiv som kan brukes på flere måter og beskriver at noe er måteholdent, midt på treet/midt i mellom, ikke overdrevent, rimelig, sindig.
Eksempler:
- Han har et moderat alkoholforbruk
- De driver med moderat fysisk aktivitet
- De stilte moderate krav
- Prisene var moderate
- Moderat økning i økonomien

Moderat kan også være negativt ladet, som ikke så bra, ikke godt nok.
Eksempel:
- Sikten var moderat

Begrepet kan også brukes innen politikk; ikke ytterliggående, konservative, eller om språk; tradisjonelt, lite avvikende fra standardspråk.
Saga - 23. august 2018

<< Minovic Morgenthau >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning