Betydning lokalt selvstyre
Hva betyr lokalt selvstyre? Her finner du 2 betydninger av ordet lokalt selvstyre. Du kan også legge til en definisjon av lokalt selvstyre selv.

1

5 Thumbs up   2 Thumbs down

lokalt selvstyre


Mindre geografiske områder innenfor en stat har fått mulighet til å styre seg selv på visse områder av samfunnslivet.
Marita - 14. mai 2018

2

9 Thumbs up   16 Thumbs down

lokalt selvstyre


Det lokale selvstyret vokste fram på grunnlag av formannskapslovene i 1837. På den ene siden gir det muligheter for å løse oppgaver i samsvar med lokale ønsker, på den annen side pålegger staten oppgaver og kontrollerer at de blir korrekt utført.
Kilde: kragerovgs.no
<< lokal statsforvaltning mandattall >>