Betydning liberalisme
Hva betyr liberalisme? Her finner du 9 betydninger av ordet liberalisme. Du kan også legge til en definisjon av liberalisme selv.

1

7 Thumbs up   4 Thumbs down

liberalisme


et samfunnsyn som bygger på at det enkelte menneske skal ha størst mulig økonomisk og politisk makt og frihet.
Kilde: no.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

liberalisme


Dette er et substantiv som brukes til å representere holdningen av liberale synspunkter. Det foreslår også doktrinen i det liberale partiet, spesielt i Storbritannia, de liberale demokrater.
Alina Cristea1 - 31. august 2018

3

1 Thumbs up   2 Thumbs down

liberalisme


En etisk/politisk oppfatning som I enkelhet kan sies å hevde enkeltindividets ret tog frihet til å forfølge sin oppfatning av det gode liv, såfremt det ikke går ut over anderes rett til det same. Libe [..]
Kilde: oekonomi.no

4

1 Thumbs up   2 Thumbs down

liberalisme


Samfunnssyn som krever politisk, religiøs og økonomisk frihet for den enkelte uten statlig innblanding. Samfunnet skal styres gjennom folkevalgte forsamlinger. Forslag om liberalisering i samfunnslive [..]
Kilde: portal.fagbokforlaget.no

5

1 Thumbs up   3 Thumbs down

liberalisme


En fullmakt, eller noe en er bedt om å gjøre – et oppdrag. I forbindelse med valg er et mandat en person som skal representere et politisk parti. Det samme som representant.
Kilde: nrksuper.no

6

1 Thumbs up   3 Thumbs down

liberalisme


Samfunnssyn som krever politisk, religiøs og økonomisk frihet for den enkelte og ønsker i liten grad statlig innblanding.
Kilde: radar1.cappelendamm.no

7

1 Thumbs up   3 Thumbs down

liberalisme


Antall treff: 1 Full beskrivelse     LiberalismeUtgiver: Leksikon.org Artikkel om liberalismen som politisk ideologi, fra Leksikon for det 21. århundrede. (Mer informasjon...)
Kilde: detektor.emneportal.no

8

0 Thumbs up   3 Thumbs down

liberalisme


Liberalisme (latin: liber; «fri») er en politisk ideologi med opprinnelse i opplysningstiden. Den opprinnelige liberalismen la vekt på å begrense den politiske makten og fremheve individets rettighete [..]
Kilde: no.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   3 Thumbs down

liberalisme


Liberalisme er en teoriretning innenfor internasjonal politikk. Liberalisme fikk sin utbredelse som et oppgjør med de realistiske paradigmer. I motsetning til realismen antar liberalismen at internasj [..]
Kilde: no.wikipedia.org

<< evighet liberalist >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning