Betydning kompetanse
Hva betyr kompetanse? Her finner du 10 betydninger av ordet kompetanse. Du kan også legge til en definisjon av kompetanse selv.

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

kompetanse


Hva en kan, har kunnskap og evner til.
Kilde: no.wiktionary.org

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

kompetanse


Det man kan. En god musiker har kompetanse i musikk etc.
Kilde: musikk.no

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kompetanse


Kompetanse refererer i dagligspråk til kvalifikasjon, «dyktighet til noe», «å kunne noe» eller «å være i stand til». men begrepet brukes gjerne i flere ulike betydninger, og særlig i juss og pedagogik [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kompetanse


Kompetanse kan være evne til å utføre noe, uttale seg om noe eller fatte beslutninger om noe, også kalt dyktighet. Kompetanse kan komme direkte fra personlige egenskaper hos noen, eller så kan kompetanse skapes eller utvikles gjennom læring, utdannelse eller annen form for kvalifisering. I arbeidslivet er det vanlig å snakke om realkompetanse, og da handler det ofte om egenskaper som er tilegnet på en ukonvensjonell eller uformell måte, men kompetanse kan også beskrive myndighetsområdet som ligger innenfor en stilling.
Lars A Reinton - 22. august 2018

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kompetanse


kunnskaper og erfaringer
Kilde: velkommenoslo.no

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kompetanse


Dette er et substantiv som representerer evnen til å gjøre noe vellykket eller effektivt. Det antyder også en inntekt som er stor nok til å leve på, typisk en ubearbeidet.
Alina Cristea1 - 31. august 2018

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kompetanse


Det representerer evnen til å gjøre noe vellykket eller effektivt.

"Vi tar kurs for å forbedre kompetansen til personalet."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kompetanse


en effekt av læring, viktig å koble det til den frivillige opplæringssektoren
Kilde: vofo.no

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kompetanse


summen av en persons kunnskaper og ferdigheter
Kilde: skolehjelp1.blogg.no

10

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kompetanse


Competence
Kilde: eeas.europa.eu

<< prosess versión >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning