Betydning kjønn
Hva betyr kjønn? Her finner du 12 betydninger av ordet kjønn. Du kan også legge til en definisjon av kjønn selv.

1

3   1

kjønn


Ett type individ hos en art; vanligvis ett av to, der et individ av den ene typen kan parre seg med et individ av den andre; ofte har de ulike typene trekk som gjør at de skiller seg fra det andre kj [..]
Kilde: no.wiktionary.org

2

0   1

kjønn


For kjønn i grammatisk forstand, se femininum, maskulinum, neutrum og utrum. Kjønn betegner komplementære paringstyper – det vil si at paring bare er mulig mellom to individer av ulikt kjønn. De [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

0   1

kjønn


For kjønn i grammatisk forstand, se femininum, maskulinum, neutrum og utrum. Kjønn betegner komplementære paringstyper – det vil si at paring bare er mulig mellom to individer av ulikt kjønn. De [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

0   1

kjønn


Kjønn eller genus er innen lingvistikk en morfologisk kategori, der et ords tilhørighet uttrykkes gjennom bøying. Et språk sies å ha grammatiske kjønn når to kriterier er oppfylt: Et substantiv [..]
Kilde: no.wikipedia.org

5

0   1

kjønn


Kjønn eller genus er innen lingvistikk en morfologisk kategori, der et ords tilhørighet uttrykkes gjennom bøying. Et språk sies å ha grammatiske kjønn når to kriterier er oppfylt: Et substantiv [..]
Kilde: no.wikipedia.org

6

0   1

kjønn


Når vi daglig snakker om kjønn, presiserer vi sjelden hva vi mener. Avhengig av sammenheng kan vi mene biologisk kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller juridisk kjønn. Ofte er det samsvar m [..]
Kilde: skeivungdom.no

7

0   1

kjønn


sex
Kilde: familysearch.org

8

0   1

kjønn


se genus og sexus her i ordlista.
Kilde: ordnett.no

9

0   1

kjønn


Kjønn er en grunnleggende side ved en persons identitet. Normer i samfunnet er i stor grad med på å definere hva som er typisk kvinnelig og mannlig. Hva som er ansett for mannlig og kvinnelig var [..]
Kilde: bufetat.no

10

0   1

kjønn


 Når vi i daglig tale prater om kjønn presiserer vi sjelden hva vi mener. Avhengig av sammenheng kan vi mene enten biologisk, sosialt, mentalt eller juridisk kjønn. Kjønn kan med andre ord betraktes som et samlebegrep.
Kilde: llh.no

11

0   1

kjønn


Sosiale, historiske og kulturelle oppbygginger og betingelser som viser til aksepterte og foretrukne former for oppførsel og holdninger for menn og kvinner.
Kilde: activeforpeace.org

12

0   3

kjønn


Begrepet det tredje kjønn benyttes om mennesker som ikke anses eller anser seg for å være mann eller kvinne og om den sosiale kategorien som eksisterer i land som anerkjenner tre eller flere kjønn [..]
Kilde: no.wikipedia.org


Legg til betydningen av kjønn
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< kostnad visselig >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning