Betydning kostnad
Hva betyr kostnad? Her finner du 9 betydninger av ordet kostnad. Du kan også legge til en definisjon av kostnad selv.

1

1   0

kostnad


ved kjøp, det som kreves (ofte en sum penger) i vederlag for den tjenesten eller det produktet som selges | :'''''Kostnadene''' for mat har steget 10 prosent siden i fjor sommer.'' | det som må fo [..]
Kilde: no.wiktionary.org

2

0   0

kostnad


Kostnad er forbruk av ressurser målt i penger. En kostnad er ikke det samme som en utgift eller en utbetaling.
Kilde: no.wikipedia.org

3

0   0

kostnad


Reduksjon av egenkapitalen som skyldes drift av virksomheten. Kan for eksempel omfatte forbruk i penger av varer og tjenester i virksomheten eller tap. Ved lønnsomhetskalkyler er det ofte nyttig å b [..]
Kilde: lederkilden.no

4

0   0

kostnad


Forbruk av ressurser målt i en pengeenhet (Kostnad = ressurspris * mengde).
Kilde: prinsix.forsvaret.no

5

0   0

kostnad


Verdien av ressursforbruk eller ulemper målt i penger.
Kilde: tsh.toi.no

6

0   0

kostnad


Forbruk av varer og tjenester vurdert i penger.
Kilde: eholding.no

7

0   0

kostnad


Verdien for en økonomisk ressurs som er i monetære enheter og bestemmes mengdemessig som er ved hjelp av et regnskap verdisettingen prinsippet.
Kilde: technet.microsoft.com

8

0   0

kostnad


Forbruk av produksjonsfaktorer (varer og tjenester), målt i kroner.  Må ikke forveksles med utgift eller utbetaling! NB!
Kilde: home.hio.no

9

0   0

kostnad


(cost, expense) - penningvärdet av det som förbrukas i ett företag; vad det kostar ett företag att producera varor eller tjänster. Exempel: värdeminskning på maskiner och utrustning, förbrukni [..]
Kilde: cstjanster.idg.se


Legg til betydningen av kostnad
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< telefonnummer kjønn >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning