Betydning forskrift
Hva betyr forskrift? Her finner du 7 betydninger av ordet forskrift. Du kan også legge til en definisjon av forskrift selv.

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

forskrift


Utfyllende bestemmelser i en lov. Innholdet i en forskrift er juridisk bindende.  
Kilde: helsekompetanse.no

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

forskrift


Et vedtak med hjemmel i lov, og som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer. Vedtak om forskrift kan ikke påklages.
Kilde: miljokommune.no

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

forskrift


Forskrifter er statlige (eller kommunale) regler, som må følges av offentlige organer, som skoler, og enkeltpersoner. Forskriftene er mer detaljerte enn lovene, og sier mer om hvordan loven skal forst [..]
Kilde: ung.no

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

forskrift


En forskrift er etter norsk rett et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer (i motsetning til et enkeltvedtak). Forskrifter fastsettes o [..]
Kilde: no.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

forskrift


Regulations for...
Kilde: termbase.uhr.no

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

forskrift


Offentlige regler og bestemmelser gitt av et forvaltningsorgan på grunnlag av lov som Stortinget har vedtatt. Har samme rettskraft som formell lov.
Kilde: tsh.toi.no

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

forskrift


regulations 
Kilde: oppland.no

<< forslag forskot >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning