Betydning fordypning
Hva betyr fordypning? Her finner du 2 betydninger av ordet fordypning. Du kan også legge til en definisjon av fordypning selv.

1

1 Thumbs up   12 Thumbs down

fordypning


søkk, dokk
Kilde: ivaraasen.no

2

1 Thumbs up   13 Thumbs down

fordypning


En samling emner fra ett eller nært beslektede fagområder tilsvarende 80 stp på 100 eller 200 nivå, som er sammensatt slik at de gir en bred innføring i faget og kvalifiserer for opptak på bestemte masterstudier.
Kilde: nmbu.no (offline)
<< fordrive fordøye >>