Betydning arbeidsledighet
Hva betyr arbeidsledighet? Her finner du 10 betydninger av ordet arbeidsledighet. Du kan også legge til en definisjon av arbeidsledighet selv.

1

4 Thumbs up   2 Thumbs down

arbeidsledighet


Det å være arbeidsledig betyr at man ikke er i lønnet arbeid, men ønsker å være det. Dette registreres i Norge på ulike måter av Statistisk sentralbyrå og NAV (Aetat). Metoden for å måle arbeidsledigh [..]
Kilde: lederkilden.no

2

4 Thumbs up   5 Thumbs down

arbeidsledighet


Arbeidsledighet eller arbeidsløshet oppstår når det er et større tilbud av arbeidskraft enn det som etterspørres. Det vil si at det er personer som søker arbeid til de vanlige lønnssatsene, men som ik [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

1 Thumbs up   2 Thumbs down

arbeidsledighet


Den del av arbeidsstyrken som er i stand til, og villig til å arbeide til gjeldende incentiver, men som ikke finner arbeid. Når vi snakker om arbeidsledighet i modellene våre, mener vi imidlertid ledighet utover naturlig arbeidsledighet, det vil si konjunkturledighet, og da spesielt keynesiansk ledighet.
Kilde: home.himolde.no

4

0 Thumbs up   3 Thumbs down

arbeidsledighet


Det brukes to ulike mål på arbeidsledigheten. Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt måles i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) og omtales ofte som AKU-ledigheten. AKU er en utvalgsunde [..]
Kilde: statsbudsjettet.no

5

0 Thumbs up   3 Thumbs down

arbeidsledighet


> arbeidsløyse (f.)
Kilde: nn.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   3 Thumbs down

arbeidsledighet


en situasjon som oppstår når det er et større tilbud av arbeidskraft enn det som etterspørres.
Kilde: kosmos.portfolio.no

7

1 Thumbs up   5 Thumbs down

arbeidsledighet


Egenskapen å være arbeidsledig. | Resultatet av å være arbeidsledig. | : '''Se også:''' }}
Kilde: no.wiktionary.org

8

0 Thumbs up   4 Thumbs down

arbeidsledighet


Det å være arbeidsledig betyr at man ikke er i lønnet arbeid, men ønsker å være det. Dette registreres i Norge på ulike måter av Statistisk sentralbyrå (SSB) og NAV. Metoden for å måle arbeidsledighet [..]
Kilde: ungokonomi.no

9

0 Thumbs up   4 Thumbs down

arbeidsledighet


arbeidsløyse
Kilde: sprakradet.no

10

0 Thumbs up   5 Thumbs down

arbeidsledighet


Den del av arbeidsstyrken som er i stand til, og villig til å arbeide til gjeldende incentiver, men som ikke finner arbeid. Når vi snakker om arbeidsledighet i modellene våre, mener vi imidlertid ledi [..]
Kilde: oekonomi.no
<< arbeidsløshet anstendighet >>