Betydning arbeidsledighet
Hva betyr arbeidsledighet? Her finner du 10 betydninger av ordet arbeidsledighet. Du kan også legge til en definisjon av arbeidsledighet selv.

1

4   2

arbeidsledighet


Det å være arbeidsledig betyr at man ikke er i lønnet arbeid, men ønsker å være det. Dette registreres i Norge på ulike måter av Statistisk sentralbyrå og NAV (Aetat). Metoden for å måle arbeidsledigh [..]
Kilde: lederkilden.no

2

1   2

arbeidsledighet


Den del av arbeidsstyrken som er i stand til, og villig til å arbeide til gjeldende incentiver, men som ikke finner arbeid. Når vi snakker om arbeidsledighet i modellene våre, mener vi imidlertid ledighet utover naturlig arbeidsledighet, det vil si konjunkturledighet, og da spesielt keynesiansk ledighet.
Kilde: home.himolde.no

3

3   5

arbeidsledighet


Arbeidsledighet eller arbeidsløshet oppstår når det er et større tilbud av arbeidskraft enn det som etterspørres. Det vil si at det er personer som søker arbeid til de vanlige lønnssatsene, men som ik [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

0   3

arbeidsledighet


Det brukes to ulike mål på arbeidsledigheten. Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt måles i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) og omtales ofte som AKU-ledigheten. AKU er en utvalgsunde [..]
Kilde: statsbudsjettet.no

5

0   3

arbeidsledighet


> arbeidsløyse (f.)
Kilde: nn.wikipedia.org

6

0   3

arbeidsledighet


en situasjon som oppstår når det er et større tilbud av arbeidskraft enn det som etterspørres.
Kilde: kosmos.portfolio.no

7

1   5

arbeidsledighet


Egenskapen å være arbeidsledig. | Resultatet av å være arbeidsledig. | : '''Se også:''' }}
Kilde: no.wiktionary.org

8

0   4

arbeidsledighet


Det å være arbeidsledig betyr at man ikke er i lønnet arbeid, men ønsker å være det. Dette registreres i Norge på ulike måter av Statistisk sentralbyrå (SSB) og NAV. Metoden for å måle arbeidsledighet [..]
Kilde: ungokonomi.no

9

0   4

arbeidsledighet


arbeidsløyse
Kilde: sprakradet.no

10

0   5

arbeidsledighet


Den del av arbeidsstyrken som er i stand til, og villig til å arbeide til gjeldende incentiver, men som ikke finner arbeid. Når vi snakker om arbeidsledighet i modellene våre, mener vi imidlertid ledi [..]
Kilde: oekonomi.no

Legg til betydningen av arbeidsledighet
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< arbeidsløshet anstendighet >>