Betydning Svovelkisforeningen
Hva betyr Svovelkisforeningen? Nedenfor finner du en betydning av ordet Svovelkisforeningen. Du kan også legge til en definisjon av Svovelkisforeningen selv.

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Svovelkisforeningen


Svovelkisforeningen/Svovlkisforeningen   Forening opprettet høsten 1916 for å ivareta interessene til de gruver som leverte kobberfattig svovelkis.   Interesseorganisasjonen omfattet gruveselskapene Bossmo gruver, Varaldsøens kisgruve, Mælen kisgruve, Vasfjel­det kisgruve, Bjørkaasen gruber, Stordø kisgruber og Rødfjellet kisgruver, samt Undals Ver [..]
Kilde: bergverkshistorie.no (offline)
<< Verksskole Spandreil >>