Betydning Skram
Hva betyr Skram? Her finner du 2 betydninger av ordet Skram. Du kan også legge til en definisjon av Skram selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Skram


(Amalie Skram)Norsk forfatter (1846-1905)Antall treff: 3 Full beskrivelse     Amalie Skram – utdypning (NBL-artikkel)Utgiver: Kunnskapsforlaget Norsk biografisk leksikons artikkel om Amalie Skram. (Mer informasjon...)Amalie Skram - DagbladetUtgiver: Dagbladet Kort presentasjon av Amalie Skram og hennes forfatterskap samt interv [..]
Kilde: detektor.emneportal.no (offline)

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Skram


Skram (ty. Schram)   1. Bred sprekk eller spor hogd inn med hammer og bergsjern i bergflaten som utgangspunkt for videre bryting 2. Endeflaten/arbeidsfronten i horisontale bergrom (orter), også kalt ’stuff’ og ’stoss’ 3. Avhugget stykke malm eller stein tatt som prøve, også kalt håndstein/håndstuff.   Ad 1. Den videre bryting kunne enten skje med k [..]
Kilde: bergverkshistorie.no (offline)
<< Spandreil Helsepersonellkontakt >>