Betydning Sikkerhetsdatablad
Hva betyr Sikkerhetsdatablad? Her finner du 2 betydninger av ordet Sikkerhetsdatablad. Du kan også legge til en definisjon av Sikkerhetsdatablad selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Sikkerhetsdatablad


Sammenstilling av opplysninger om stoffer og stoffblandingeres egenskaper og om sikker bruk av disse. Sikkerhetsdatabladene er et verktøy til formidling av opplysninger om helse, miljø og sikkerhet gj [..]
Kilde: miljodirektoratet.no

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Sikkerhetsdatablad


Sikkerhetsdatablad er et dokument med informasjon om faremomenter forbundet med et produkt. Det inneholder vanligvis en detaljering av symbolmerkingene som mange produkter er utstyrt med, slik at opps [..]
Kilde: no.wikipedia.org
<< Risikovurdering Stoffblanding >>