Betydning Risikovurdering
Hva betyr Risikovurdering? Her finner du 6 betydninger av ordet Risikovurdering. Du kan også legge til en definisjon av Risikovurdering selv.

1

3   0

Risikovurdering


Vurdere sannsynlighet og konsekvens for risikofaktorer som er identifisert. Denne vurderingen gir grunnlaget for å velge riktig respons i forhold til den identifiserte risikoen.
Kilde: lederkilden.no

2

0   1

Risikovurdering


Sammenligning av resultater fra risikoanalyse med akseptkriterier for risiko og andre beslutningskriterier.
Kilde: dsb.no

3

0   1

Risikovurdering


Med risikovurdering menes her en samlet vurdering av risikoen for at vannforekomsten ikke oppnår fastsatte miljømål innen gjeldende tidsfrister, eller risiko for en vesentlig forverring (fra en tilstandsklasse til en annen). Risikovurderingen baseres på tilgjengelige data fra karakterisering, tilstandsvurdering og økonomisk analyse av vannbruk [..]
Kilde: vannportalen.no

4

0   1

Risikovurdering


Se: Risikoanalyse
Kilde: norsis.no

5

0   1

Risikovurdering


Alle virksomheter må kartlegge sine risiko- og problemområder innenfor HMS. Deretter skal de sette i gang tiltak for å utbedre dem.
Kilde: internsikringsbloggen.no

6

0   2

Risikovurdering


Om kjemikalier: Vurdering av stoffs iboende egenskaper, og hvilke effekter stoffet kan ha på helse- og miljø. Hvilke bruksområder som er aktuelle og hvilke mengder stoffet forekommer i, inngår ogs [..]
Kilde: miljodirektoratet.no

Legg til betydningen av Risikovurdering
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Prioritetslisten Sikkerhetsdatablad >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning