Betydning Reallønn
Hva betyr Reallønn? Her finner du 8 betydninger av ordet Reallønn. Du kan også legge til en definisjon av Reallønn selv.

1

2   0

Reallønn


Verdien av lønna, korrigert for prisutviklingen; den mengde varer og tjenester du kan kjøpe for lønna. I motsetning til nominell lønn som angir i kroner og øre hva du tjener. Se også kjøpekraft [..]
Kilde: lo.no

2

1   1

Reallønn


Netto lønn når det er tatt hensyn til prisutviklingen.
Kilde: hkinfo.no

3

1   1

Reallønn


Er nettolønn korrigert for prisutvikling.
Kilde: ks.no

4

0   1

Reallønn


Nominell lønn minus prisstigning.
Kilde: fysio.no

5

0   1

Reallønn


er nominell lønn minus prisstigning.
Kilde: oslopolitiforening.no

6

0   2

Reallønn


Nominell lønn korrigert for prisstigning.
Kilde: forskerforbundet.no

7

0   3

Reallønn


Nominell lønn delt på prisnivå. Uttrykker den kjøpekraften den nominelle lønnen gir oss. Se også nominell lønn.
Kilde: oekonomi.no

8

0   3

Reallønn


Nominell lønn minus prisstigning.
Kilde: lederkilden.no


Legg til betydningen av Reallønn
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Prolongasjon Reallønnsvekst >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning