Betydning Materialbonde
Hva betyr Materialbonde? Nedenfor finner du en betydning av ordet Materialbonde. Du kan også legge til en definisjon av Materialbonde selv.

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Materialbonde


Betegnelse på bonde som leverte skogprodukter som trekull, setteved, røsteved og gruvetømmer til bergverkene.   Betegnelsen er kjent fra Knut Sprautens arbeider om materialforsyningen til kobberverkene.[1] I praksis vil en m. gjerne være d.s.s. en cirkumferensbonde eller pliktbonde.
Kilde: bergverkshistorie.no (offline)
<< Pumperekke Helsesamtale >>