Betydning Fleksibilitet
Hva betyr Fleksibilitet? Her finner du 2 betydninger av ordet Fleksibilitet. Du kan også legge til en definisjon av Fleksibilitet selv.

1

0 Thumbs up   3 Thumbs down

Fleksibilitet


Fleksibilitet handler også om en persons evne til å tilpasse seg nye situasjoner og behov. Stor fleksibilitet tilsier at personer har vilje og evne til å tilpasse seg, mens liten fleksibilitet innebærer at personen har vansker med å tilpasse seg (flekse) til nye forhold eller oppgaver.
Ragnar Johansen - 8. oktober 2019

2

2 Thumbs up   5 Thumbs down

Fleksibilitet


Fleksibilitet dreier seg om å forholde seg re- eller nyvurderende til ting som er bestemt på forhånd slik at det blir mulig å fravike det som er bestemt til fordel for en annen og bedre løsning. Spørsmål og fleksibilitet blir derfor av stor betydning i forbindelse med planer og reguleringer som er utformet før prosjektene er kjent og-eller før pros [..]
Kilde: eiendomsfag.no
<< Finansrisiko Fokusgruppe >>