Betydning Combined ratio
Hva betyr Combined ratio? Her finner du 5 betydninger av ordet Combined ratio. Du kan også legge til en definisjon av Combined ratio selv.

1

3   0

Combined ratio


Nøkkeltall for skadeforsikring. Driftskostnader og skadeutbetalinger i prosent av opptjent premie.
Kilde: aksjebloggen.com

2

1   0

Combined ratio


Combined ratio er et mål på lønnsomhet innen skadeforsikring. Tilsvarer summen av kostnadsprosent og skadeprosent.
Kilde: storebrand.no

3

1   0

Combined ratio


Summen av kostnadsprosenten og skadeprosenten.
Kilde: klp.no

4

0   0

Combined ratio


Bedriftsøkonomisk uttrykk. Dette brukes om forsikringsselskapene. Angir summen av kostnadsprosenten og skadeprosenten (ift.inntekten).
Kilde: aksjeguiden.no

5

0   0

Combined ratio


Begrep som benyttes i forsikringsselskapenes regnskaper som betegnelse på summen av Kostnadsprosent og Skadeprosent.
Kilde: harduensak.no


Legg til betydningen av Combined ratio
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Børsverdi Debetkort >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning