Betydning Bonitet
Hva betyr Bonitet? Her finner du 5 betydninger av ordet Bonitet. Du kan også legge til en definisjon av Bonitet selv.

1

1   0

Bonitet


Målestokk for kvaliteten på jordsmonnet ( latin: bonus = god , bonitas = høyt kvalitetsnivå )
Kilde: muus.se

2

1   0

Bonitet


Kvalitet, særlig vedrørende dyrket mark og skogsmark. Brukt bl.a. i planarabeide som ett av kriteriene for bedømmelse av hvorvidt dyrket mark og/eller skogsmark skal legges ut til bebyggelse eller ikke.
Kilde: bsn.husbanken.no

3

0   0

Bonitet


Produksjonsevne. Effekten av klimatiske forhold sammen med jordas evne til å produsere trevirke angitt i gjennomsnittelig produsert mengde trevirke per år (m3 da-1). Boniteten kan bestemmes ut fra t [..]
Kilde: mn.uio.no

4

0   0

Bonitet


Bonitet brukes i skogbruket som et uttrykk for markas evne til å produsere trevirke. I norsk skogbruk brukes H40-systemet for å angi skogens bonitet. H40-systemet angir trærnes overhøyde på vokse [..]
Kilde: no.wikipedia.org

5

0   0

Bonitet


Et uttrykk for markas evne til å produsere skog når arealet er bevokst med et tresalg som passer vekstforholdene på vedkommende sted. Boniteten er bestemt av bl.a. geografisk beliggenhet, klima, geologi, jordsmonn, terrengets hellningsgrad og treslag.
Kilde: nu.no

Legg til betydningen av Bonitet
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Boltzmann konstant ubegrunnet >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning