Betydning Arv
Hva betyr Arv? Her finner du 17 betydninger av ordet Arv. Du kan også legge til en definisjon av Arv selv.

1

9   3

Arv


Fysisk overføring av DNA fra foreldre til avkom. Gener fraktes fra en generasjon til den neste via sperm og egg. Diploide organismer arver et dobbelt sett med gener. Gener arves etter et Mendelsk for [..]
Kilde: mn.uio.no

2

1   1

Arv


det som ligger i arvemateriale, DNA om du vil, og de anleggene mennesket har overtatt fra tidligere slektsledd. Menneskets liv bestemmes av genene du har, om det er mann eller kvinne,  har arvelige s [..]
Kilde: home.lyse.net

3

0   0

Arv


(inheritance) - överföring av egenskaper från en överordnad klass till en underordnad klass i objektorienterad programmering; även från en klass till ett objekt (en instans av klassen). Arv är [..]
Kilde: cstjanster.idg.se

4

0   0

Arv


Når en person dør, vil personens formue gå i arv. Den afdøde kaldes for arvelader og den, som modtager en arvelod, kaldes for en arving. Et arveforskud ydes mens arvelader stadig er i live og modr [..]
Kilde: banktorvet.dk

5

0   0

Arv


Overgangen av en avdøds formue til dennes arvinger. Sml Arveloven.
Kilde: legaliz.no

6

0   0

Arv


Arv er at eiendeler til en død person blir gitt videre til andre personer.
anonym - 6. juni 2016

7

1   2

Arv


Arv kan vise til: Arv (biologi) – egenskaper som går i arv fra foreldre til avkom. Arverett – reglene som gjelder for hva som skal skje med noens eiendeler etter at en er død. Arv (musikkalbum) [..]
Kilde: no.wikipedia.org

8

0   1

Arv


Arv i biologisk forstand forekommer når egenskaper eller informasjon videreføres gjennom såkalt vertikal transmisjon, altså fra foreldre til avkom. Den best undersøkte formen for arv er genetisk, [..]
Kilde: no.wikipedia.org

9

0   1

Arv


Arverett er rettsområdet som regulerer arv, hovedsakelig hvordan fordelingen av formuesgodene til en avdød person skal skje mellom arvingene.
Kilde: no.wikipedia.org

10

0   1

Arv


Armed response vehicle (ARV, «bevæpnet responskjøretøy») er i Storbritannias politi et kjøretøy som brukes for å transportere våpen slik at disse ved behov raskt kan gjøre tilgjengelig for p [..]
Kilde: no.wikipedia.org

11

0   1

Arv


Arv er det å motta formuesgoder fra noen som har dødd. Arv kan og vise til det som blir arva. For de juridiske sidene ved arv, se arverett.
Kilde: no.wikipedia.org

12

0   1

Arv


Overføring av formue til slektninger og andre tilgodesette personer ved dødsfall. Livsarvinger har krav på en fastsatt andel av formuen opp til et bestemt beløp, men overskytende formue kan arvela [..]
Kilde: lederkilden.no

13

0   1

Arv


m. arv m., erve n. -e (et) erva, få i arv. -elig ervelig. -estoff n. erveto. -esynd m. ervesynd
Kilde: ivaraasen.no

14

0   1

Arv


inheritance
Kilde: familysearch.org

15

0   1

Arv


inheritance
Kilde: statsci.org

16

0   1

Arv


(inheritance) - överföring av egenskaper från en överordnad klass till en underordnad klass i objektorienterad programmering; även från en klass till ett objekt (en instans av klassen). Arv är [..]
Kilde: cstjanster.idg.se

17

2   4

Arv


Arv er etter min mening en Gave; til en enkel person eller flere,som i avdødes live har vært viktig på så mange måter for den avdøde.
Truls Myhre - 27. august 2017


Legg til betydningen av Arv
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Ascogonium Artsepitet >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning