Betydning Andelslag
Hva betyr Andelslag? Her finner du 6 betydninger av ordet Andelslag. Du kan også legge til en definisjon av Andelslag selv.

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Andelslag


Er et selskap med formål å fremme medlemmenes forbruksmessige og/eller yrkesmessige interesser. En vanlig betegnelse på andelslag er samvirkelag. Forbrukssamvirket ivaretar de forbruksmessige interess [..]
Kilde: lederkilden.no

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Andelslag


Samvirke (forkortet SA) eller kooperasjon er en organisasjonsform for økonomisk virksomhet. Prinsippet for samvirke er at de som driver produksjonen eller drar nytte av den, også skal lede den, slik a [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Andelslag


5 Andelslag
Er et selskap der for eksempel bønder i landbruket har visse andeler i via et Konsern Foretak som for eksempel Tine Norske felles meierier SA, der bønder som driver med melkekyr som har en melkekvote og et medlemskap.
Knut T M - 22. oktober 2020

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Andelslag


5 Andelslag
Er et selskap, der for eksempel bønder i Landbruket har et viss antall andeler i via et konsern foretak! Et eksempel er en bonde som driver med melkekyr som har en melkekvote i Konsern foretaket Tine norske meierier som har SA som selskapsform. (Felles samvirke).
Knut T.-M. - 22. oktober 2020

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Andelslag


Selskap uten selvstendig ansvar med økonomisk formål.
Kilde: legaliz.no

6

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Andelslag


En selskapsform der en sammenslutning (andelslaget) eier leilighetene. Denne sammenslutningen kan enten være et borettslag eller et aksjeselskap, selv om begrepet andelslag i dagligtale oftest brukes [..]
Kilde: blog.penger.no

<< Skoda Yeti Reve >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning