Betydning Aktør
Hva betyr Aktør? Her finner du 12 betydninger av ordet Aktør. Du kan også legge til en definisjon av Aktør selv.

1

21 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktør


Enkeltperson, gruppe, selskap eller organisasjon som har en hensikt og et mål med det de gjør. En kommersiell aktør ønsker å tjene penger på en tjeneste eller et produkt.
Kilde: dubestemmer.no

2

9 Thumbs up   9 Thumbs down

Aktør


Enkeltperson, gruppe, selskap, organisasjon som har formål med det de gjør. eks statoil, FN, Stortinget, mannegruppen ottar etc.
MAriiii - 8. mars 2017

3

2 Thumbs up   3 Thumbs down

Aktør


Skuespiller. Handlende medvirkende person.
Kilde: spelhandboka.no

4

2 Thumbs up   3 Thumbs down

Aktør


Det var en gang en liten gutt med navnet edward som hadde svart hår lolool
Torgeir Skyttermoen - 28. april 2020

5

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Aktør


– deltakar, medspelar
Kilde: home.hib.no

6

2 Thumbs up   4 Thumbs down

Aktør


En aktør (fra latin āctor og fransk actour. På gresk har ἄκτωρ betydningen leder) er en person/gruppe som opptrer eller medvirker, en deltaker. Begrepet danner bakgrunnen for den engelske ordet actor, [..]
Kilde: no.wikipedia.org

7

2 Thumbs up   4 Thumbs down

Aktør


Aktør er en fellesbetegnelse på alle som prøver å påvirke en beslutning.
Kilde: kragerovgs.no

8

1 Thumbs up   4 Thumbs down

Aktør


Medvirkende og handlende person på en scene, vanligvis brukt om en skuespiller.
Kilde: musikkordboken.no

9

0 Thumbs up   4 Thumbs down

Aktør


Den participant, der udfører handlingen eller forløbet i en materiel proces. Eks: "Peter spiller whist."Aktør kan både være et levende væsen, en ting eller et begreb.
Kilde: sdu.dk

10

0 Thumbs up   4 Thumbs down

Aktør


Dette er et substantiv som brukes til å foreslå en person hvis yrke handler på scenen, i filmer eller på tv. Det representerer også en deltaker i en handling eller prosess.
Alina Cristea1 - 5. september 2018

11

0 Thumbs up   4 Thumbs down

Aktør


Et begrep som brukes om mennesker eller grupper av mennesker som foretar beslutninger. Brukes også om stater og organisasjoner.
Kilde: radar1.cappelendamm.no

12

0 Thumbs up   4 Thumbs down

Aktør


Aktør er et begrep som henspeiler til alle som har en interesse (stakeholder) i en relasjon. En aktør kan være enhver relevant person, gruppe, organisasjon, bedrift eller myndighetsorgan med en interesse for vannregionen/vannområdet/vannforekomsten, enten fordi de vil bli berørt (negativt eller positivt) eller fordi de er en påvirker, tar beslutnin [..]
Kilde: vannportalen.no

<< Anaforisk reference Affektiv procestype >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning