Betydning Administrasjonsavsetning
Hva betyr Administrasjonsavsetning? Nedenfor finner du en betydning av ordet Administrasjonsavsetning. Du kan også legge til en definisjon av Administrasjonsavsetning selv.

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Administrasjonsavsetning


En regnskapsmessig avsetning i et skadeforsikringsselskap til dekning av et selskaps administrasjonskostnader som påløper i forbindelse med skadeoppgjør ved en eventuell avvikling av selskapet. Det er fastsatt egne minstekrav til avsetningen i § 5 i forskrift om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring og gjenforsikring [..]
Kilde: harduensak.no (offline)
<< Adekvanskravet Administrasjonsstyre >>