Betydning Adekvanskravet
Hva betyr Adekvanskravet? Nedenfor finner du en betydning av ordet Adekvanskravet. Du kan også legge til en definisjon av Adekvanskravet selv.

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Adekvanskravet


Et av kravene innen erstatningsretten som må foreligge for at det skal kunne konstateres et erstatningsansvar. Kravet blir normalt formulert som at det må foreligge adekvat årsakssammenheng mellom ansvarshendelsen og skaden/ tapet. Kravet innebærer at de enkelte tapsposter må være påregnelige, både vurdert etter sin art og etter sin størrelse. I Rt [..]
Kilde: harduensak.no
<< 85-års regelen Administrasjonsavsetning >>