Betydning økosystem
Hva betyr økosystem? Her finner du 10 betydninger av ordet økosystem. Du kan også legge til en definisjon av økosystem selv.

1

18   8

økosystem


  Alt levende pluss de abiotiske faktorene som påvirker livet i et område.  Altså et samfunn pluss dets fysiske omgivelser.  
Kilde: html.hisf.no

2

9   5

økosystem


Et økosystem er et avgrenset område med levende (biotiske) og ikke-levende (abiotiske) faktorer som påvirker hverandre. Økosystemene er som oftest selvforsynt med alt utenom energi, som må tilføres utenfra.
Et økosystem er... - 19. september 2016

3

1   3

økosystem


Dette er et substantiv som vanligvis vrukes i økologi for å representere et biologisk samfunn av samvirkende organismer og deres fysiske miljø. Det foreslår også et komplekst nettverk eller sammenkoblet system.
Alina Cristea1 - 3. september 2018

4

4   7

økosystem


Eit økosystem er eit samfunn av organismar saman med abiotiske (livlause) faktorar i miljøet som omgjev dei. Eit økosystem kan vere lite (ein pytt), litt større (skog) eller omfatte heile biosfær [..]
Kilde: uib.no

5

2   6

økosystem


Et økosystem er et samfunn av organismer sammen med de abiotiske (livløse) faktorene i miljøet som omgir dem. Økosystemet fungerer gjennom samspill både oppover og nedover i næringskjeden og med det fysiske og kjemiske miljøet som omgir det. Økosystemer kan variere mye i størrelse og kompleksitet.
Kilde: vannportalen.no

6

1   6

økosystem


Et biologisk samfunn av organismer sammen de abiotiske faktorene i miljøet som omgir dem, gjerne gitt ved et visst geografisk område. | økosystem
Kilde: no.wiktionary.org

7

1   6

økosystem


Et økosystem er et samfunn (biologi) av organismer (økosamfunn) sammen med de abiotiske (livløse) faktorene i miljøet som omgir dem. Økosystem kan variere mye i størrelse og kompleksitet, et hav [..]
Kilde: no.wikipedia.org

8

3   8

økosystem


Et område av enhetlig natur. Økosystemet inkluderer alle samfunn av planter og dyr, dessuten det ikke levende miljøet (jord, luft, vann, mineraler osv.) disse samfunnene lever i. Naturtype brukes f [..]
Kilde: maridalensvenner.no

9

2   9

økosystem


avgrenset naturområde som inkluderer dyre- og plantesamfunnet og deres omgivelser   
Kilde: marinbi.com

10

1   13

økosystem


selvforsynt og avgrenset område i naturen
Kilde: kosmossf.cappelendamm.no

Legg til betydningen av økosystem
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< bail økologi >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning