Betydning vendepunkt
Hva betyr vendepunkt? Her finner du 2 betydninger av ordet vendepunkt. Du kan også legge til en definisjon av vendepunkt selv.

1

5 Thumbs up   2 Thumbs down

vendepunkt


Dette er et substantiv som brukes til å foreslå en tid der en avgjørende endring i en situasjon oppstår, særlig en med gunstige resultater.
Alina Cristea1 - 3. september 2018

2

1 Thumbs up   9 Thumbs down

vendepunkt


Punkt ved funksjon der kurvens fortegn endres; i dette punktet vil andrederiverte være null, men negativ på den ene siden og positiv på den andre.
Kilde: no.wiktionary.org
<< logaritme point of inflection >>