Betydning urådighet
Hva betyr urådighet? Her finner du 2 betydninger av ordet urådighet. Du kan også legge til en definisjon av urådighet selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

urådighet


formyndarskap, råderettstap, verjemål, å vera urådig, urådigheit
Kilde: sprakradet.no

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

urådighet


En urådighetserklæring er et forbud mot at den som har grunnbokshjemmel foretar visse rettslige disposisjoner over eiendommen. Urådigheten er ofte utformet som et salg- og pantsettelsesforbud, og er ganske vanlig å ta inn i et pantedokument. Ved å tinglyse en urådighetserklæring vil den registrerte eieren ikke kunne disponere fritt over eiendommen [..]
Kilde: statkart.no (offline)
<< urimelig utadrettet >>