volven.no

Website:https://volven.no/
Oppstemmer mottatt275
Nedstemmer mottatt380
Karma:-104 (oppstemmer-nedstemmer)



0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnet



Definisjoner (1070)

1

0   0

definisjonskataloger


Definisjon: En samling eller et system av termer innen et spesielt tema, samt deres definisjoner
Kilde: volven.no

2

0   0

kodeverk


Definisjon: En samling av begreper eller en klassifikasjon hvor hver tilhørende begrepsdefinisjon er tilknyttet en unik kode innenfor samlingen eller klassifikasjonen
Kilde: volven.no

3

1   0

begreper


Definisjon: En tanke som framkommer gjennom abstraksjon på basis av egenskaper som er felles for et sett av objekter
Kilde: volven.no

4

0   0

adl


Definisjon Se Dagliglivets gjøremå
Kilde: volven.no

5

0   0

aksesstid


Definisjon Tidsintervall fra en instans blir oppringt/anropt til instansen svarer
Kilde: volven.no

6

0   0

aksjon


Definisjon Samordnede handlinger som initieres/følges opp av AMK-/ legevaktsentral for å yte nødvendig hjelp ved akutt oppstått sykdom eller skade
Kilde: volven.no

7

0   0

aksjonssamband


Definisjon En funksjon i helseradionettet eller nødnett, som gir åpen radiokommunikasjon mellom involverte instanser ved en hendelse, enten på samme radiokanal (talegruppe) eller ved sammenkopling av [..]
Kilde: volven.no

8

0   0

aktiveringstid


Definisjon Tidsintervall fra en instans svarer på oppringing/anrop til instansen iverksetter en handling
Kilde: volven.no

9

1   13

aktivisering


Definisjon Tiltak for å øke brukerens egenaktivitet i hensikt å fremme funksjonsevnen
Kilde: volven.no

10

0   0

aktiviteter


Definisjon En persons utførelse av oppgaver og handlinger
Kilde: volven.no


For å vise alle 1070 definisjoner, vennligst logg inn.