oslo-universitetssykehus.no

Website:https://oslo-universitetssykehus.no/
Oppstemmer mottatt1
Nedstemmer mottatt0
Karma:0 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (18)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Databehandler


Den som behandler personopplysninger/helseopplysninger på vegne av den databehandlingsansvarlige For en studie kan databehandler være den samme som databehandlingsansvarlig. Prosjektleder og alle som er i befatning med personopplysningene arbeider etter den databehandlingsansvarliges instruks
Kilde: oslo-universitetssykehus.no

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Anonyme opplysninger


Opplysninger der navn, fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til en enkeltperson Bruk av kode i stedet for navn eller personnummer gjør ikke opplysningene anonyme, da det via koden er mulig for forskerne i studien å finne tilbake til den enkelte inkluderte Anonyme data er ikke per [..]
Kilde: oslo-universitetssykehus.no

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avidentifiserte helseopplysninger/personopplysninger


  Personopplysninger/helseopplysninger der navn, fødselsnummer og andre direkte personentydige kjennetegn er fjernet og erstattet av en kode, slik at opplysningene ikke umiddelbart kan knyttes til en enkeltperson Bruk av kode i stedet for navn eller fødselsnummer gjør det mulig via en kodeliste å avdekke personens identitet. Kodelisten oppbevares a [..]
Kilde: oslo-universitetssykehus.no

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Behandling av helseopplysninger


Enhver formålsbestemt bruk av helseopplysninger, f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av slike bruksmåter
Kilde: oslo-universitetssykehus.no

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Behandlingsrettet helseregister


Journal- og informasjonssystem, eller annet helseregister, som gir grunnlag for handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål i forhold til den enkelte pasient og som utføres av helsepersonell. Gjelder også for systemer med formål om administrasjon av slike handlinger
Kilde: oslo-universitetssykehus.no

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Databehandlingsansvarlig / Forskningsansvarlig


Personen som juridisk bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger/helseopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Databehandlingsansvarlig er juridisk og strafferettslig ansvarlig for at personopplysninger/helseopplysninger ved helseforetaket behandles i tråd med formålet om er oppgitt i melding/konsesjon. Ved et helseforeta [..]
Kilde: oslo-universitetssykehus.no

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Den registrerte


Se Inkludert/den inkluderte
Kilde: oslo-universitetssykehus.no

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Direkte identifiserbare helseopplysninger/personopplysninger


Personopplysninger som kan knyttes direkte til den enkelte (navn, personnummer og andre personentydige kjennetegn)
Kilde: oslo-universitetssykehus.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Helseopplysninger


Taushetsbelagte opplysninger i henhold til helsepersonelloven § 21. Gjelder også andre opplysninger og vurderinger om helseforhold, eller av betydning for helseforhold, som kan knyttes til en enkeltperson Bruk av kode i stedet for navn eller personnummer gjør ikke helseopplysningene anonyme, da det via koden er mulig for forskerne i studien å finne [..]
Kilde: oslo-universitetssykehus.no

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Informert samtykke


Se Samtykke
Kilde: oslo-universitetssykehus.no


For å vise alle 18 definisjoner, vennligst logg inn.