nyuforetrygd.no

Oppstemmer mottatt8
Nedstemmer mottatt43
Karma:-34 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (22)

1

2   11

innholdsfortegnelse


Barnetillegg
Kilde: nyuforetrygd.no

2

2   10

innholdsfortegnelse


Inntekt etter uførhet
Kilde: nyuforetrygd.no

3

2   10

innholdsfortegnelse


Uføregrad
Kilde: nyuforetrygd.no

4

2   11

innholdsfortegnelse


Yrkesskadefordel
Kilde: nyuforetrygd.no

5

0   0

a-g


Lytt
Kilde: nyuforetrygd.no

6

0   0

barnetillegg


Et tillegg som kan utbetales til uføretrygdede som forsørger barn under 18 år. Barnetillegget er behovsprøvd ut i fra inntekten til foreldrene som forsørger og bor sammen med barnet.
Kilde: nyuforetrygd.no

7

0   0

beløpsgrense


Et beløp som viser hvor mye man kan tjene uten at utbetalingen av uføretrygden blir redusert. Beløpsgrensen er 0,4 G for de som får innvilget uføretrygd etter 1. januar 2015. For de som har fått uførepensjonen regnet om til uføretrygd er beløpsgrensen 60 000 kroner fra 1. januar 2015. For de med varig tilrettelagt arbeid (VTA) er beløpsg [..]
Kilde: nyuforetrygd.no

8

0   0

etteroppgjør


Dersom du har fått utbetalt for lite eller for mye uføretrygd i løpet av ett år foretar NAV et etteroppgjør. Dette skjer på høsten påfølgende året, når likningen fra Skatteetaten er klar.
Kilde: nyuforetrygd.no

9

0   0

gjenlevendetillegg


Et tillegg du kan få til uføretrygden hvis ektefellen din dør. Partner og samboer som du har felles barn med, er likestilt med ektefelle.
Kilde: nyuforetrygd.no

10

0   0

gradert uføretrygd


En uføretrygd med mindre enn hundre prosent uføregrad. Uføregrad fastsettes ved å sammenlikne inntektsmulighetene dine før og etter du ble ufør. Hvis du har tapt hele inntektsevnen din kan du få hundre prosent uføretrygd. Har du tapt deler av inntektsevnen din kan du få gradert uføretrygd.
Kilde: nyuforetrygd.no


For å vise alle 22 definisjoner, vennligst logg inn.