hovedprosjekter.hig.no

Woonplaats:1
Oppstemmer mottatt5
Nedstemmer mottatt6
Karma:-2 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (26)

1

4 Thumbs up   1 Thumbs down

Privat sektor


Med privat sektor mener vi det private markedet for bruk av overvåkningsteknologi, som ikke går inn under Datatilsynets direktiver på samme måte som offentlige markeder.
Kilde: hovedprosjekter.hig.no

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Fremdriftsplan


Vi har laget en fremdriftsplan som viser milepæler og tidsfrister vi må holde oss til underveis i prosjektet.
Kilde: hovedprosjekter.hig.no

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

FLIR


FLIR Systems, Inc. er en amerikansk produsent av sensorsystemer. I vår oppgave tar vi utgangspunkt i å benytte oss av bl.a. IR-kameraer produsert av FLIR.
Kilde: hovedprosjekter.hig.no

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hardware


De fysiske komponentene i et datasystem, det vil si skjerm, tastatur, harddisk, prosessor og kretskort, samt periferiutstyr som skriver, skanner, mus osv. I vårt tilfelle kretskort, kameraer og mikrofoner.
Kilde: hovedprosjekter.hig.no

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ír


 Infrarød stråling, også kalt varmestråling eller ultrarød stråling, elektromagnetisk stråling med bølgelengde mellom 0,78 μm (mikrometer) og ca. 1 mm.
Kilde: hovedprosjekter.hig.no

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ir


 Infrarød stråling, også kalt varmestråling eller ultrarød stråling, elektromagnetisk stråling med bølgelengde mellom 0,78 μm (mikrometer) og ca. 1 mm.
Kilde: hovedprosjekter.hig.no

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Integrert krets


En integrert krets er en brikke av et halvledermateriale, som oftest silisium, som inneholder en komplett elektronisk krets. Brikkens størrelse er 2,5 cm2 eller mindre, og kan inneholde opptil flere millioner mikroskopisk små enkeltkomponenter som er forbundet til hverandre med et ledningsmønster av metall på overflaten. Basiskomponenten i integrer [..]
Kilde: hovedprosjekter.hig.no

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Intelligent bryter


Lysbryter som ved hjelp av lyd justerer lysmengden gitt av lydkilder.
Kilde: hovedprosjekter.hig.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MEMS


 Micro Electrical-Mechanical System, en svært liten teknisk enhet som drives av elektrisitet, og blir produsert av ulike materialer som silikon, forskjellige polymerer, metaller og keramer.
Kilde: hovedprosjekter.hig.no

10

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Offentlig sektor


P
Kilde: hovedprosjekter.hig.no


For å vise alle 26 definisjoner, vennligst logg inn.