fremmedord.org

Website:https://fremmedord.org/
Oppstemmer mottatt136
Nedstemmer mottatt120
Karma:17 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (362)

1

8   3

eksplisitt


(fra latin explicare, «å utfolde» og dermed synliggjøre) betyr uttrykkelig; uttrykt. Motsatte av eksplisitt er implisitt.
Kilde: fremmedord.org

2

7   1

tabu


er et kraftig forbud mot en bestemt handling bygd på troen eller forestillingen om at en slik oppførsel enten er for hellig eller forbannet for vanlige mennesker eller enkeltindivider, under trusselen [..]
Kilde: fremmedord.org

3

6   1

androgyn


(fra gresk «ανήρ», «ανδρ-» (anér, andr-, mann) og «γυνή» (gyné, kvinne)) refererer til kombinasjonen av maskuline og feminine egenskaper. Dette kan være seg i mote, seksuell identitet, seksuell livsst [..]
Kilde: fremmedord.org

4

6   0

eksentrisk


(fra latin eccentricus, «merkelig», «snodig») omtaler noe som avviker fra vanlig skikk og bruk, eiendommelig, forskrudd.
Kilde: fremmedord.org

5

6   1

hierarki


 (fra gresk hierarkhia, «høyere presteskap» – et nøye gradert system av geistlige embedsmenn) betyr «rangordning». Hierarki finnes både i dyreverden og blant mennesker.
Kilde: fremmedord.org

6

6   0

prolog


(fra gresk: prologos, fortale) er et stykke tekst som kommer innledningsvis som en introduksjon til et litterært verk (poesi, prosa, drama).
Kilde: fremmedord.org

7

5   0

arsenal


(fra italiensk arsenale (opprinnelig fra arabisk), «verksted») er et anlegg for konstruksjon, reparasjon, oppbevaring og utdeling av våpen og ammunisjon.
Kilde: fremmedord.org

8

5   4

individ


(av latin individuum, «udelelig») er en enkelt person eller en enkelt organisme, det vil si en unik og mer eller mindre autonom enhet. I det biologiske hierarkiet er individet ett av de mest betydning [..]
Kilde: fremmedord.org

9

5   1

kult


eller kultus (fra latin colere, «å dyrke») er religion omsatt i rituell handling og handler om den praktiske utøvelsen av religionen. Kult eller kultus er en rituell handling rettet mot det hellige, f [..]
Kilde: fremmedord.org

10

5   3

resyme


(fra franske résumé, «å summere» via latin resumere, «å ta tilbake») er en kort gjenfortelling av en tekst, bok eller noe lignende. Resymeteknikken brukes gjerne som innledning til kapitler eller epis [..]
Kilde: fremmedord.org


For å vise alle 362 definisjoner, vennligst logg inn.