fremmedord.org

Website:https://fremmedord.org/
Oppstemmer mottatt136
Nedstemmer mottatt120
Karma:17 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (362)

1

8 Thumbs up   3 Thumbs down

eksplisitt


(fra latin explicare, «å utfolde» og dermed synliggjøre) betyr uttrykkelig; uttrykt. Motsatte av eksplisitt er implisitt.
Kilde: fremmedord.org

2

7 Thumbs up   1 Thumbs down

Tabu


er et kraftig forbud mot en bestemt handling bygd på troen eller forestillingen om at en slik oppførsel enten er for hellig eller forbannet for vanlige mennesker eller enkeltindivider, under trusselen [..]
Kilde: fremmedord.org

3

6 Thumbs up   1 Thumbs down

Androgyn


(fra gresk «ανήρ», «ανδρ-» (anér, andr-, mann) og «γυνή» (gyné, kvinne)) refererer til kombinasjonen av maskuline og feminine egenskaper. Dette kan være seg i mote, seksuell identitet, seksuell livsst [..]
Kilde: fremmedord.org

4

6 Thumbs up   0 Thumbs down

eksentrisk


(fra latin eccentricus, «merkelig», «snodig») omtaler noe som avviker fra vanlig skikk og bruk, eiendommelig, forskrudd.
Kilde: fremmedord.org

5

6 Thumbs up   1 Thumbs down

Hierarki


 (fra gresk hierarkhia, «høyere presteskap» – et nøye gradert system av geistlige embedsmenn) betyr «rangordning». Hierarki finnes både i dyreverden og blant mennesker.
Kilde: fremmedord.org

6

6 Thumbs up   0 Thumbs down

prolog


(fra gresk: prologos, fortale) er et stykke tekst som kommer innledningsvis som en introduksjon til et litterært verk (poesi, prosa, drama).
Kilde: fremmedord.org

7

5 Thumbs up   0 Thumbs down

Arsenal


(fra italiensk arsenale (opprinnelig fra arabisk), «verksted») er et anlegg for konstruksjon, reparasjon, oppbevaring og utdeling av våpen og ammunisjon.
Kilde: fremmedord.org

8

5 Thumbs up   4 Thumbs down

Individ


(av latin individuum, «udelelig») er en enkelt person eller en enkelt organisme, det vil si en unik og mer eller mindre autonom enhet. I det biologiske hierarkiet er individet ett av de mest betydning [..]
Kilde: fremmedord.org

9

5 Thumbs up   1 Thumbs down

Kult


eller kultus (fra latin colere, «å dyrke») er religion omsatt i rituell handling og handler om den praktiske utøvelsen av religionen. Kult eller kultus er en rituell handling rettet mot det hellige, f [..]
Kilde: fremmedord.org

10

5 Thumbs up   3 Thumbs down

resymé


(fra franske résumé, «å summere» via latin resumere, «å ta tilbake») er en kort gjenfortelling av en tekst, bok eller noe lignende. Resymeteknikken brukes gjerne som innledning til kapitler eller epis [..]
Kilde: fremmedord.org
Denne betydningen er ikke godkjent


For å vise alle 362 definisjoner, vennligst logg inn.