danskebank.dk

Website:https://www.danskebank.dk
Oppstemmer mottatt33
Nedstemmer mottatt44
Karma:-10 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (2138)

1

0   0

zero coupon yield


Nulkuponrente. Den effektive rente for nulkuponobligationer (zero coupon securities). Nulkuponrenten antages i modsætning til den effektive rente at være ens for alle cash flow med ens kreditrisiko, d [..]
Kilde: danskebank.dk

2

0   0

opslagsord


Ordforklaring
Kilde: danskebank.dk

3

0   0

zero coupon security


Et værdipapir uden pålydende rente.
Kilde: danskebank.dk

4

0   0

yield to maturity


Den forrentningsprocent, investor opnår, hvis han beholder et værdipapir til udløb, forudsat at genplacering af mellemliggende betalinger kan ske til samme effektive rente.
Kilde: danskebank.dk

5

0   0

yield to investor


Det afkast, udtrykt som ækvivalerende obligationsrente, som investor kan påregne ved køb af et værdipapir til en bestemt markedskurs. Anvendes oftest i forbindelse med en ny emission.
Kilde: danskebank.dk

6

2   0

yield


Effektiv rente (intern rente). Den rente der sikrer, at nutidsværdien af en investerings (f.eks. en obligations) cash flow er lig med investeringens pris (obligationens kurs). Se internal rate of retu [..]
Kilde: danskebank.dk

7

0   0

ycan


Forkortelse af yield curve adjustable note.
Kilde: danskebank.dk

8

0   0

yankee bond


Et offentligt obligationslån med pålydende i USD, som er udstedt af en ikke-amerikansk låntager på det amerikanske marked.
Kilde: danskebank.dk

9

0   0

opslagsord


Ordforklaring
Kilde: danskebank.dk

10

0   0

xeu


ISO-kode for ecu, EU's fælles møntenhed indtil indførelsen af euro 1. januar 1999.
Kilde: danskebank.dk


For å vise alle 2138 definisjoner, vennligst logg inn.