Marius

Oppstemmer mottatt0
Nedstemmer mottatt0
Karma:0 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (1)

1

0   0

kjemoautotrofe


De kjemoautotrofe organismene som bruker solenergi til å bygge organiske molekyler, kaller vi fotoautotrofe. Alle grønne planter er fotoautotrofe. Andre autotrofe organismer er kjemoautotrofe. De kjemoautotrofe organismene tar energi fra uorganiske molekyer og bygger organiske forbindelser av dem. Mange arkeer (arkebakterier) og bakterier er kjemoautotrofe. For eksempel tar arkeene i varme kilder på Island energi fra uorganiske svovelforbindelser. Også de nitrifiserte bakteriene i nitrogenkretsløpet lever kjemoautotroft. De deles i to grupper der den ene gruppen omdanner ammoniumioner til nitritt, og den andre omdanner nitritt til nitrat. De gjør dette fordi de selv får energi fra reaksjonen. Nylig er det påvist at også mange arter av arkeer kan omdanne ammoniumioner.
Marius - 15. oktober 2016