Louise Williams

Oppstemmer mottatt0
Nedstemmer mottatt0
Karma:0 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (1)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Gruppe


Gruppe er et ord som brukes til å referere til en rekke personer eller ting som er plassert, samlet eller klassifisert sammen. Avhengig av hvilken type "kropp" gruppen er under, kan den brukes til å bety flere ting:
 En gruppe kan være en rekke personer som deler en felles tro for eksempel "Jeg tilhører en dramagruppe"
En gruppe i næringsliv betyr en kommersiell organisasjon bestående av flere selskaper under ett eierskap: "Den største avisgruppen i Storbritannia"
I militær er en gruppe en avdeling av en luftvåpen som vanligvis består av to eller flere stasjoner.


For å ytterligere utvide omfanget av bruken kan "gruppe" brukes som et verb, som betyr å sette inn i kategorier eller å klassifisere. Den neste setningen forklarer bruken i en setning
"Nå som eksamenen er planlagt, vil jeg gruppere dere med dine etternavn".
Louise Williams - 30. november 1999