Arnt Meldal

Oppstemmer mottatt0
Nedstemmer mottatt1
Karma:0 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (1)

1

0   1

ordfører


Øverste kontaktperson og tillitsmann i for en kommunes innbyggere i Norge. Vedkommende bør være engasjert i borgernes ve og vel helt uavhengig av en eventuell politisk og religiøs tilhørighet.
Arnt Meldal - 4. september 2015